Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) 6. Cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) 6. Cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.

📢Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) 6. Cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.

📢Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD)-Journal of Media and Religion Studies Volume 6, Issue 1 has been published.

🔗https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediad

🔗https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad

13 Temmuz 2023 Perşembe
Toplam 0 görüntüleme