Misyon ve Vizyon

Misyon

Medya ve Din ilişkisi ve bunun eğitimsel değeriyle ilgili olarak araştırma, eğitim ve insan kaynağı alanında kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmeyi amaçlayan merkez, misyon ve önceliklerini; Medya ve Din ilişkisine yönelik mesleki gelişim ve eğitim kaynağı olanakları sunmak, Medya ve Din alanına ilişkin bilimsel girişimleri desteklemek ve bu doğrultuda uygulama ve araştırma kapasitesini güçlendirmek, hedef guruplar ve nihai faydalanıcıların Medya ve Din ilişkisi ve bunun eğitimsel değeri konusundaki duyarlılıklarını artırmak ve Medya ve Din alanına ilişkin ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek olarak belirlemiştir. 

Vizyon

Merkezin temel vizyonu Medya ve Din ilişkisine dair uluslararası bilimsel bir araştırma merkezi olmanın yanı sıra ülkemizde Medya ve Din ilişikiselliğinin eğitimsel değeri konusundaki duyarlılığı geliştirme çabalarına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda medya ve din alanına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kurs ve seminerler düzenlemek, medya ve din eğitiminin ilgili fakültelerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarında yer almasını sağlayacak çalışmalar yürütmek ve ilgili alanda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili raporlar hazırlayarak danışmanlık hizmeti sunmak bu husustaki önemli başlangıçları işaretlemektedir.