Yönetici Sunuşu

Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 21 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren faaliyetlerine başlayan merkez, ülkemizde medya ve din ilişkiselliğine yönelik girişimleri somutlaştırarak bu girişimleri bir sorgulama alanı olarak belirginleştirme, alana dair yeni yöntemsel tasarımlara zemin hazırlama, alandaki uluslararası akademik bilgi birikimini ulusal akademik ilgiye açma misyonlarına hizmet etmiştir.

Merkezimizin “…ülkemizde Medya ve Din ilişikiselliğinin eğitimsel değeri konusundaki duyarlılığı geliştirme çabalarına katkı sunmak…” şeklinde belirtilen vizyonu çerçevesinde “Medya ve Din” dersi 2018 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi müfredatlarında yer almıştır. Ayrıca merkezimiz RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT ve SETA tarafından 25-26 Mayıs 2021’de organize edilen “Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu” isimli organizasyonun düzenlenmesinde görev almıştır. Organizasyon, 15 Mart 2022 tarihinde “II. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu” adıyla devam ettirilmiştir. 2023 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü çerçevesinde merkezin ilgi alanı dâhilinde bir film festivalinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Doç. Dr. Metin EKEN
Merkez Müdürü